"Levenskunst tussen de boeken"

De Stichting Levenskunst Soest werd in januari 2005 opgericht met als doel, het organiseren van bijeenkomsten op het gebied van spiritualiteit en cultuur.
Hierbij richt de Stichting zich op thema's met als raakvlak "de kunst het leven te leven", maar ook gericht op "de kunst en cultuur in het leven".

In januari 2010 werd, na de opening van het nieuwe onderkomen van Boekhandel
Van de Ven aan de Soesterbergsestraat 54c te Soest, de samenwerking tussen de Stichting Levenskunst en Boekhandel Van de Ven een feit.

Bij elke bijeenkomst zal er gelegenheid zijn elkaar, na afloop onder het genot van een glaasje te ontmoeten.

De doelstelling van de Stichting blijft de leidraad voor het organiseren van bijeenkomsten.
Nu onder het thema "Levenskunst tussen de boeken". Belangstellenden zullen in de nieuwe locatie deze bijzondere samenwerking ervaren door letterlijk plaats te nemen tussen de boeken.

Via haar brochure, haar website en de plaatselijke- en regionale pers zal de Stichting de inhoud van haar bijeenkomsten aankondigen.

Tenzij anders aangegeven, bedragen de toegangsprijzen voor de bijeenkomsten € 10,- per persoon incl. een glaasje na afloop.

Indien U ons een steuntje in de rug wilt geven kan dat d.m.v. een bijdrage op: 31.59.88.436 t.n.v de Stichting Levenskunst Soest.

Voor informatie kunt U zich wenden tot het secretariaat van de stichting,
p/a Rembrandtlaan 11 A, 3761 AG te Soest. Tel: 035 - 603 00 88.

Op de website van de Stichting Levenskunst Soest treft U alle informatie van de komende programma's, alsmede informatie van reeds gehouden bijeenkomsten aan.Statistieken